Casa de la Paz

Onderwijs voor kansarme kinderen

Betere schoolresultaten

De Casa de la Paz (in het Nederlands Vredeshuis) is een liefdadigheidsinstelling van San Pedro die zich inzet voor projecten rond kansarme kinderen. Onderwijs speelt daarbij een grote rol.

In samenwerking met de scholen heeft ze een project uitgewerkt, dat “programa para la mejora del éxito escolar” noemt, of “programma voor betere schoolresultaten”.

Doelstellingen

 • de schoolresultaten verbeteren van leerlingen die met een achterstand zitten om persoonlijke, sociale, economische of culturele redenen
 • de leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling op fysiek, sociaal, emotioneel, linguïstiek en cognitief vlak
 • de leerlingen meer motiveren om te studeren
 • hun verantwoordelijkheidsgevoel verstevigen
 • hun sociale vaardigheden ontwikkelen en leertechnieken bijbrengen voor meer succes bij de studies
 • nieuwe organisatiemethoden aanleren en het werken in groep stimuleren
 • hun familie betrekken bij de activiteiten van het programma.    
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Casa de la Paz

Onderwijs voor kansarme kinderen 

Betere schoolresultaten

De Casa de la Paz (in het Nederlands Vredeshuis) is een liefdadigheidsinstelling van San Pedro die zich inzet voor projecten rond kansarme kinderen. Onderwijs speelt daarbij een grote rol.

In samenwerking met de scholen heeft ze een project uitgewerkt, dat “programa para la mejora del éxito escolar” noemt, of “programma voor betere schoolresultaten”.

Doelstellingen

 • de schoolresultaten verbeteren van leerlingen die met een achterstand zitten om persoonlijke, sociale, economische of culturele redenen
 • de leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling op fysiek, sociaal, emotioneel, linguïstiek en cognitief vlak
 • de leerlingen meer motiveren om te studeren
 • hun verantwoordelijkheidsgevoel verstevigen
 • hun sociale vaardigheden ontwikkelen en leertechnieken bijbrengen voor meer succes bij de studies
 • nieuwe organisatiemethoden aanleren en het werken in groep stimuleren
 • hun familie betrekken bij de activiteiten van het programma.    
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

© Calormundi 2021