Kinderen van San Pedro

Kinderen met leerproblemen

De leerlingen die voor het programma “betere schoolresultaten” in aanmerking komen, zijn leerlingen die de normale lessen van de lagere school volgen, maar niet meekunnen.

De leerlingen hebben te maken met de volgende problemen. Het programma speelt hierop in:

 • gebrek aan interesse om te studeren
 • gebrek aan stimulansen om te studeren van thuis uit
 • niet weten hoe te studeren of het niet gewend zijn
 • slechte indeling of gebruik van tijd
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • het niet-naleven van normen
 • emotionele tekortkomingen
 • familiale problemen
 • weinig culturele stimulansen
 • weinig opvoedkundige activiteiten in de vrije tijd
 • veel uren thuis alleen, omdat de ouders gaan werken.   
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Kinderen van San Pedro

Kinderen met leerproblemen

De leerlingen die voor het programma “betere schoolresultaten” in aanmerking komen, zijn leerlingen die de normale lessen van de lagere school volgen, maar niet meekunnen.

De leerlingen hebben te maken met de volgende problemen. Het programma speelt hierop in:

 • gebrek aan interesse om te studeren
 • gebrek aan stimulansen om te studeren van thuis uit
 • niet weten hoe te studeren of het niet gewend zijn
 • slechte indeling of gebruik van tijd
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • het niet-naleven van normen
 • emotionele tekortkomingen
 • familiale problemen
 • weinig culturele stimulansen
 • weinig opvoedkundige activiteiten in de vrije tijd
 • veel uren thuis alleen, omdat de ouders gaan werken.      
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

© Calormundi 2021